Lokal pott 

Med lokal pott avses medel som stiftelsestyrelsen årligen avsätter för att stimulera verksamheter inom verksamhetsområdet och för att stärka Swedbanks lokala förankring. Huvudmännen säkerställer den lokala förankringen vid handläggningen av lokal pott och beslutar i samråd med lokal bank om vilka bidragsansökningar som ska beviljas.

Anslagen är huvudsakligen av engångskaraktär och kan uppgå till högst ett prisbasbelopp, 44.800 kr för 2017. Anslag ur den lokala potten kan sökas av föreningar och organisationer. Kriteriet för att få del av dessa medel är att ändamålet ska överensstämma med stiftelsens förordnande, d.v.s. främja företagande, utbildning, forskning, idrott eller kultur. Lokal pott har funnits sedan 2005 och har bidragit till att många intressanta lokala projekt har kunnat förverkligas.

Sparbanksstiftelsens lokala pott går att söka i följande kommuner: 

Kronobergs län:
Älmhult,Ulrika Svensson,ulrika.svensson@swedbank.se
Lessebo och Tingsryd, Tommy Elm, tommy.elm@swedbank.se
Ljungby, Marie Fuhr-Ohlsson, marie.fuhr-ohlsson@swedbank.se 
Växjö, Alvesta och  Uppvidinge, Åsa Gustavsson, asa.gustavsson@swedbank.se


Kalmar län:
Oskarshamn, Johan Lundström, johan.lundstrom@swedbank.se 
Hultsfred, Per Gröön, per.groon@swedbank.se 
Kalmar, Pia Nordqvist, pia.nordqvist@swedbank.se 
Emmaboda och Nybro, Mathias Stockman, mathias.stockman@swedbank.se


Blekinge:
Karlskrona, Lotta Påhlsson, lotta.pahlsson@swedbank.se
Ronneby, Mats Henriksson, mats.henriksson@swedbank.se

Halmstads kommun:
Halmstad, Annette Andersson, annette.andersson@swedbank.se


Ansökan ska skickas till kontaktpersonen ovan på det lokala Swedbankkontoret
Om du har frågor angående den lokala potten kan du vända dig till de lokala
huvudmännen, kontaktpersonen ovan eller till stiftelsens kansli.
 
Blanketten hittar du här på hemsidan. 
Om blanketten inte fungerar korrekt, försök med att använda Google Chrome som webläsare!Nybro IK Flames fick 20.000 för breddning av verksamheten. Checken delades ut av Mikael Svanström
och Ann-Christin Bayard från stiftelsen och Jörgen Ingvarsson från Swedbank.