Lokal pott 

Med lokal pott avses medel som stiftelsestyrelsen årligen avsätter för att stimulera verksamheter inom verksamhetsområdet och för att stärka Swedbanks lokala förankring. De Förtroendevalda säkerställer den lokala förankringen vid handläggningen av lokal pott och beslutar i samråd med lokal bank om vilka bidragsansökningar som ska beviljas.

Anslagen är huvudsakligen av engångskaraktär och kan uppgå till högst ett prisbasbelopp, 44.800 kr för 2017. Anslag ur den lokala potten kan sökas av föreningar och organisationer. Kriteriet för att få del av dessa medel är att ändamålet ska överensstämma med stiftelsens förordnande, d.v.s. främja företagande, utbildning, forskning, idrott eller kultur. Lokal pott har funnits sedan 2005 och har bidragit till att många intressanta lokala projekt har kunnat förverkligas.

Sparbanksstiftelsens lokala pott går att söka i följande kommuner: 

Kronobergs län:
Älmhult,Ulrika Svensson,ulrika.svensson@swedbank.se
Lessebo och Tingsryd, Annica Mocander, annica.mocander@swedbank.se
Ljungby, Marie Fuhr-Ohlsson, marie.fuhr-ohlsson@swedbank.se 
Växjö, Alvesta och  Uppvidinge, Åsa Gustavsson, asa.gustavsson@swedbank.se

Kalmar län:
Oskarshamn, Christel Odell, christel.odell@swedbank.se 
Hultsfred, Per Gröön, per.groon@swedbank.se 
Kalmar och Torsås, Pia Nordqvist, pia.nordqvist@swedbank.se 
Emmaboda och Nybro, Johan Lundström, johan.lundstrom@swedbank.se

Blekinge:
Karlskrona, Lotta Påhlsson, lotta.pahlsson@swedbank.se
Ronneby, Mats Henriksson, mats.henriksson@swedbank.se

Halmstads kommun:
Halmstad, Annette Andersson, annette.andersson@swedbank.se

Ansökan ska skickas till kontaktpersonen ovan på det lokala Swedbankkontoret
Om du har frågor angående den lokala potten kan du vända dig till de lokala
förtroendevalda, kontaktpersonen ovan eller till stiftelsens kansli.
 
Blanketten hittar du här på hemsidan. 
 


Utdelning till Galleri Kopparslagaren. Sparbanksstiftelsen Kronans Tommy Rälg delar ut checken.