6Lokal pott 

Med lokal pott avses medel som stiftelsestyrelsen årligen avsätter för att stimulera verksamheter inom verksamhetsområdet och för att stärka Swedbanks lokala förankring. De Förtroendevalda säkerställer den lokala förankringen vid handläggningen av lokal pott och beslutar i samråd med lokal bank om vilka bidragsansökningar som ska beviljas.

Anslagen är huvudsakligen av engångskaraktär och kan uppgå till högst ett prisbasbelopp, 46.500 kr för 2019. Anslag ur den lokala potten kan sökas av föreningar och organisationer som är kunder i Swedbank. Kriteriet för att få del av dessa medel är att ändamålet ska överensstämma med stiftelsens förordnande, d.v.s. näringsliv, utbildning, forskning, idrott eller kultur. Lokal pott har funnits sedan 2005 och har bidragit till att många intressanta lokala projekt har kunnat förverkligas.
 
Sista dagen för ansökan under våren är 2019-04-30 för att få utbetalning före sommaren och sista dagen för ansökan under hösten är 2018-10-31 för att få utbetalning före årsskiftet.

Sparbanksstiftelsens lokala pott går att söka i följande kommuner: 

Kronobergs län:
Älmhult,Ulrika Svensson,ulrika.svensson@swedbank.se
Tingsryd, Åsa Gustavsson, asa.hellsten@swedbank.se
Ljungby, Markus Arvidsson, markus.arvidsson@swedbank.se
Växjö, Alvesta och  Uppvidinge, Åsa Gustavsson, asa.hellsten@swedbank.se

Kalmar län:
Oskarshamn, Christel Odell, christel.odell@swedbank.se 
Hultsfred, Per Gröön, per.groon@swedbank.se 
Kalmar och Torsås, Marie Fuhr-ohlsson@swedbank.se, marie.fuhr-ohlsson@swedbank.se 
Emmaboda och Nybro, Johan Lundström, johan.lundstrom@swedbank.se

Blekinge:
Karlskrona, Lotta Påhlsson, lotta.pahlsson@swedbank.se
Ronneby, Mats Henriksson, mats.henriksson@swedbank.se

Halmstads kommun:
Halmstad, Sofie Widal, sofie.widal@swedbank.se

Ansökan ska skickas till kontaktpersonen ovan på det lokala Swedbankkontoret
Om du har frågor angående den lokala potten kan du vända dig till de lokala
förtroendevalda, kontaktpersonen ovan eller till stiftelsens kansli.
 
Blanketten hittar du här på hemsidan. 
 
.