Bidragspolicy

Det övergripande målet för de anslag som Sparbanksstiftelsen Kronan lämnar är att de skall gagna samhällsutvecklingen i regionen. Stor vikt läggs i enlighet med stiftelseförordnandet vid att stimulera näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott. 

Sparbanksstiftelsen lämnar inte anslag till fysiska personer annat än i särskilt utlysta stipendieprogram. Stiftelsen lämnar inte heller några anslag till enskilda företag, politiska- eller religiösa organisationer, eller till projekt utanför verksamhetsområdet.
Sparbanksstiftelsen prioriterar igångsättandet av verksamheter. 
 
 
Stiftelsen tar inte emot några ansökningar. Anslag lämnas genom Lokal pott där bankkontoren är ansökningsmottagare. Därutöver bedriver stiftelsen egna projekt som exempelvis Ekonomismart och Ung Ekonomi och lämnar stipendier till studenter som skrivit goda examensarbeten..