Stipendier 2005 

I år premierar Sparbanksstiftelsen Kronan 28 examensarbeten vid högskolorna i Kalmar och Halmstad, Blekinge Tekniska Högskola och Växjö universitet. 52 kreativa studenter har på ett imponerande vis löst problem och presenterat innovationer som på olika sätt bidrar till företags- och samhällsutvecklingen i vår region. 
 
Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier för särskilt framstående examensarbeten vid Växjö universitet och högskolorna i Halmstad, Kalmar och Blekinge Tekniska Högskola. De C- och D-uppsatser som premieras är av innovativ och entreprenöriell karaktär och anses ha särskilt goda förutsättningar för att framgångsrikt stödja och utveckla regionens näringsliv.