Stipendier 2010 


Sparbanksstiftelsen Kronan premierade 2010 46 studenter som tillsammans arbetat fram 26 examensarbeten. Projekten håller som vanligt mycket hög standard och är ett kraftfullt belägg för att den högre utbildningen och forskningen vid våra lärosäten ständigt flyttas framåt.

Många av årets stipendiearbeten utmärker sig för uppfinningsrikedom och originalitet. Ett arbete som redan lett till framgångsrikt företagande, handlar om takmoduler i aluminium och cellplast som förkortar arbetstiden med takbyggande avsevärt, samtidigt som de ger en god isolering. 

Två arbeten behandlar vattenrening, det ena handlar om att avlägsna pesticider genom att filtrera vattnet genom ett plastmaterial formgjutet i molekylär skala, det andra genom att rena spillvatten från träindustrin genom dammar och våtmarkssystem. Ett ord som som förekommer i många av arbetena är sustainable - hållbar, aspekter på hållbar utveckling har lagts på skiftande ämnesområden som ekonomi, design och teknik. 

Vi gläds åt den imponerande kraft och kunskapsmängd som finns bland våra stipendiater och åt betydelsen deras arbeten har för regionen.

Sparbanksstiftelsen Kronan vill rikta ett varmt tack till studenter, handledare och företag som medverkat vid vår stipendieutdelningshögtid. En varm lyckönskan och förhoppning om fortsatta framgångar till årets stipendiater!