Stipendieutdelning 2013 på BTH i Karlskrona

2013 blev 41 studenter med sammanlagt 23 examensarbeten belönade. 
Det delades ut ett stipendium på 100 000 kr, sex på 50.000 kr och sexton på 25.000 kr.
 
Olika ämnesområden var behandlade, många arbeten kom från tekniska fakulteter men även ett arbete som handlade om ungdomsrörelser belönades.
 
Stiftelsens ordförande Tommy Lindgren öppnade högtiden med att hälsa alla välkomna och rektor Anders Hederstierna presenterade Blekinge Tekniska Högskola.
Utfrågningen av stipendiaterna gjordes av Patrik Henningsson och Josip Jakesevic från Swedbank i Karlskrona.
Årets föredrag hölls av professor Tobias Larsson. Program.
 

Ladda hem årets stipendiekatalog!

 
Robin Persson och Denijel Becevic från Högskolan i Halmstad
 
 
Håkan Karlsson från Linnéuniversitetet
 
Magnus Holmgren från Linnéuniversitetet som fick högsta valör på stipendiet.