Frågor & svar 

Hur gör jag för att söka stipendie? 

 
Du vänder dig till kontaktpersonen på din högskola:
Högskolan i Halmstad - Ditte Sörensen            ditte.sorensen@hh.se
Linnéuniversitet - Anders Svalin                       anders.svalin@lnu.se
Blekinge Tekniska Högskola - Lena Vogelius    lena.vogelius@bth.se
 

Vilka kan söka stipendie? 

Studenter med C- och D-uppsatser som gjorts under det gångna läsåret vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. 
 

Jag blir klar med mitt examensarbete under höstterminen, kan jag söka påföljande år? 

Ja, de som har tagit sin examen någon gång under läsåret kan söka. 
 

Vad ska jag skicka in?

Du ska skicka ditt examensarbete, ansökningsblanketten samt utlåtande från handledare i samarbetande företag eller skolans handledare. Handlingarna skickas som filer eller på papper till kontaktpersonen vid den läroanstalt där du avlagt din examen, se ovan. Sista datum för ansökan är 15/6.