Utbildningsprojekt 

Ekonomismart

Begrepp som ”främjande av sund ekonomisk utveckling” och ”ekonomiskt ansvarstagande” är i dagsläget mera relevanta att använda i stället för som tidigare ”främja sparsamhet”. Eftersom "främja sparsamhet" är det huvuduppdrag som genomsyrar stiftelsens båda ändamålsparagrafer fattade styrelsen för Sparbanksstiftelsen Kronan 2012 beslut om en större och långsiktigt syftande pilotsatsning, Ekonomismart

 

Satsningen syftar till att hjälpa framför allt arbetslösa vuxna mellan 18 och 30 år att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val, definiera risker, undvika överskuldsättning samt upprätthålla en hållbar ekonomi genom hela livet. Ungdomars behov av kunskaper i privatekonomi är väl dokumenterade. Ekonomismart är ett beprövat och framgångsrikt koncept att möta dessa behov. Satsningen sker i samverkan med Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket.

 

I Sparbanksstiftelsen Kronans område arbetar Ida Johansson och Erik Malm som utbildare för Ekonomismart.

Tidningsurklipp: Kalmar, OskarshamnVäxjöHalmstad, OlofströmSVT Kronoberg

 

 

 

Ung Ekonomi

Ett annat utbildningsprojekt som stiftelsen stödjer i samarbete med Sparbanksstiftelserna Kronan, Alfa, Nya och Swedbank är Ung Ekonomi.

Ung Ekonomi syftar till att skolungdomar på högstadie- och gymnasieskolor får ökade kunskaper i ämnet privatekonomi. Det är ett sätt att främja sparsamhet, som är ett av Stiftelsens ändamål.

 

Den 1 mars 2015 beslutades att Ung Ekonomi skulle starta i Kronans verksamhetsområde som är Halmstad, Kronoberg och Blekinge. 1 februari 2016 startade projektet och vi har 2017-06-01 träffat ca 3.000 elever.

Ung Ekonomi för Kalmar län hanteras av Swedbanks östra region och sker i samarbete med Sparbanksstiftelserna Alfa och Nya.

 

Alla Swedbankkontor i området har ambassadörer som är utbildade för att göra presentationer i skolorna. Vi har ca. 100 skolor att arbeta med i Kronans område.

 

Projektledare för Ung Ekonomi i Sparbanksstiftelsen Kronan är Anna Håkansson.

 

 

Se www.swedbank.se, Swedbank i samhället - Ung Ekonomi.