Sparbanksstiftelsen Kronans område 

Området har fyra regioner: Halmstad, Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge. I dessa regioners kommuner finns stiftelsens förtroendevalda, vilka representerar sitt område i regionala och lokala sammanhang. Även stiftelsens styrelseledamöter är spridda över området. 
 

Som synes på bilden finns det kommuner som är vita fläckar på kartan och där inte stiftelsen har någon verksamhet.

Stiftelsens område är identiskt med tidigare Sparbanken Kronans.